ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים (מיזמים), לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי-ודאות או סיכון כלכלי. פרויקט מוגדר כמאמץ התחום בזמן ליצירת שירות או מוצר ייחודי. הגדרה נוספת של פרויקט היא לקיחת תשומות משאבים ושינויים לתפוקות רצויות באמצעות מערכות ייצור שונות כולל משאבים אנושיים. מטרות ניהול הפרויקט הן סיומו בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי- חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח .פרויקטים אופייניים שניתן למצוא בארגונים מכוונים לרוב לשיפור מצבו התחרותי של הארגון באמצעות שיפור מועילות או היעילות שלו. מטרת הקורס, היא לחשוף בפני המשתתפים את מהלך אורך החיים של הפרויקט כולל איפיון, בנייה, הקצאת משאבים כלכליים

Ms Project ניהול סיכונים, ניהול הזמן ועוד וזאת גם על ידי שימוש בכלים כגון

 

 מנמ״רים, אנשי מחלקות דיגיטל (משרדי פירסום, בנקים, חברות ביטוח), מפתחי אפליקציות, אנשי שיווק, מעצבי חוויית משתמש, אנשי פיתוח עסקי המחפשים את ההסמכה הכלים והידע המקיף בתחום, יועצים עסקיים, מנהלים במגזר הציבורי (בהלימה לתוכנית ישראל דיגיטאלית), מנהלים במגזר המוניציפאלי (בהלימה לתוכניות עיר חכמה), מהנדסי מערכת , מנהלי מוצר וכו’.. ומנהלי פרוייקטים

אין דרישות קדם לקורס

 

}

40 Hours

Technology Management

Price: contact us for more details

Leave your details

Course Outline

 

מחזור חיי פרויקט וייזום

 • עולם ניהול הפרויקטים
 • מחזור חיי פרויקט
 • החיבור לתפקיד
 • הגורמים המעורבים בייזום

מתודולוגיות בניהול פרויקטים

 • SW Dev, Various Methods – Waterfall, Cyclic, Agile
 • PMPBOK

תכנון הפרויקט – תכולות ואומדנים

 • עקרונות לתכנון – זמן, עלות
 • תכנון ואומדן
 • WBS
 • התארגנות וממשקים ניהוליים
 • תכנון מפורט – PERT, גאנטים, ניהול באפרים
 • ניהול שינויים

 

ניהול סיכונים

 • זיהוי והערכת סיכונים
 • הגדרת סוגי סיכונים
 • קשר בין ניהול הסיכון לניהול לוח זמנים
 • סיבות לכישלון והצלחה של פרויקטים

 

 

בקרת הפרויקט

 • עקרונות המעקב
 • ביצוע בקרה אחר התקדמות
 • בקרת סיכונים
 • זיהוי הנתיב הקריטי

 

תוכנת MS-PROJECT

 • הכנת תרשים Gantt
 • הפיכת WBS ל Gantt
 • טיפול במשאבים
 • הגדרת לו”ז, עלויות ובקרות
 • ניהול שינויים
 • קישור למספר פרויקטים
 • תרגול מעשי

נושאים נוספים

 • ייחודו של פרויקט תוכנה
 • ניהול ובקרה של פיתוח תוכנה
 • חידושים בכלי הניהול
 • PMO – תפקיד ומטרות
 • כלים ניהולים – דיווחים להנהלה, ניהול ישיבות סטטוס